Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới

Tiểu Khu 10, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình, Quảng Bình
Hotline: 0962451414
Phone: 0523825105
Fax:
Email:
Website: http://bvvietnamcubadonghoi.vn/