Disudrin si rô

Số đăng ký: VNB-3685-05
Dạng bào chế: si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Công ty đăng ký: Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
Thành phần:
  • Phenylephrin HCl
  • Clopheniramin maleat