Enbrel (đóng gói tại Wyeth UK)-25mg Bột pha tiêm

Số đăng ký: VN-8030-03
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ bột thuốc + 4 ống nước cất tiêm
Công ty đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Etanercept