Rofvifort Dịch truyền

Số đăng ký: VN-4164-07
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Công ty đăng ký: Austin Pharma Specialties Company
Thành phần:
  • Vitamin B1, B2, B6
  • PP
  • Dextrose
  • C
  • D-Panthenol