Sirô ho Nam Dược Si rô uống

Số đăng ký: V787-H12-10
Dạng bào chế: Si rô uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược
Thành phần:
  • Tỳ bà diệp
  • cát cánh
  • xuyên bối mẫu
  • menthol