Hoạt huyết ích trí kiện não CM8 cao lỏng

Số đăng ký: NC36-H12-12
Dạng bào chế: cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 250 ml
Công ty đăng ký: Trung tâm nghiên cứu ƯD SX thuốc-Học viện Quân y
Thành phần:
  • Đương quy
  • Đan sâm
  • Ngưu tất
  • Sinh địa
  • ích mẫu
  • Xuyên khung
  • Câu đằng
  • Đăng ký nhận tin