Bệnh Viện Mắt Huế

Khu Quy Hoạch 7 Vỹ Dạ, Vỹ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Hotline: 0965241212
Phone: 0543935312
Fax:
Email: bvmat@thuathienhue.gov.vn
Website: http://benhvienmathue.com.vn/